Vorige

Scholen met code oranje, een klas in quarantaine of kind dat positief test op het coronavirus: welke oplossingen bestaan er voor je werknemers?

10 september 2020 Werkgevers
Amandine Boseret

De langverwachte start van het nieuwe schooljaar voor duizenden kinderen (en hun ouders) is eindelijk aangebroken. Deze start roept echter ook een reeks onzekerheden op voor de werkgevers en hun werknemers. De scholen een volledig schooljaar voltijds openen is zeker geen evidentie. Hoe kunnen we ons aanpassen aan deze nieuwe situatie? Wat moet je doen als de school overschakelt op code oranje of wanneer een kind van een werknemer positief test op het coronavirus en/of zijn/haar klas in quarantaine moet gaan? Acerta verzamelt hier alle mogelijke oplossingen voor een goede arbeidsorganisatie.

Leestijd: Later lezen?

De school schakelt over op code oranje

Na de vakantiebestemmingen en met het zicht op de start van het nieuwe schooljaar, krijgen ook de scholen een kleurcode. Hoewel alle scholen zijn gestart met code geel, zijn enkele scholen al overgeschakeld op code oranje. Dat houdt in dat de leerlingen, vanaf het derde jaar van het secundair onderwijs, overschakelen op hybride onderwijs: halftijds op school, halftijds van thuis uit.

Deze maatregel heeft dus enkel betrekking op de leerlingen van het secundair onderwijs die misschien minder aandacht vragen. Wat moet je echter doen als je werknemer beslist om thuis te blijven met zijn/haar kind om te controleren of hij/zij de online lessen volgt en alle taken maakt?

Als de werknemer van thuis uit kan werken, is occasioneel telewerk misschien wel de oplossing. De werknemer werkt dan van thuis uit en kan tegelijkertijd toezien op het leerproces van zijn/haar (klein)kinderen. Wanneer een school code oranje krijgt, is dit nog geen gegronde reden voor je werknemer om telewerk aan te vragen. Het is een beslissing die in onderlinge akkoord tussen de werkgever en de werknemer moet worden genomen.

Als telewerk niet mogelijk is en de werknemer thuis wil blijven, zijn er enkele andere opties:

  • Verlof om dwingende redenen is een in principe onbetaald verlof dat wordt toegekend om een dringend en dwingend familiaal of sociaal probleem op te lossen. Het grote voordeel bestaat erin dat dit verlof een snelle oplossing kan bieden om een “situatie op te lossen” (bijvoorbeeld wanneer een school code oranje afkondigt op zondagavond en het kind moet thuisblijven vanaf maandag). Dit is echter geen langdurige structurele oplossing.
  • Betaalde vakantie is ook een optie voor zover de werknemer nog voldoende verlofdagen kan inplannen. Deze verlofdagen kunnen echter alleen worden opgenomen in onderling akkoord met de werkgever.
  • Als de werknemer geen vakantiedagen meer kan opnemen, kan hij verlof zonder wedde aanvragen bij zijn werkgever.
  • De werkgever en werknemer kunnen samen tot een overeenkomst komen om het uurrooster van de werknemer tijdelijk te verminderen. In dat geval moeten beide partijen een bijvoegsel bij de arbeidsovereenkomst ondertekenen waarin deze vermindering van het uurrooster, samen met de specifieke voorwaarden, worden vermeld. Let op, de arbeidsduurvermindering die wordt ingevoerd in het kader van de maatregelen omtrent het coronavirus, is enkel mogelijk voor ondernemingen in moeilijkheden en niet omdat de werknemer dit wenst.

Opgelet: als het kind waarvoor de werknemer wil zorgen ouder is dan 12 jaar, is tijdskrediet of ouderschapsverlof (corona-ouderschapsverlof of niet) niet mogelijk.

Het kind van de werknemer zit in quarantaine

Een kind dat positief heeft getest op het coronavirus is verplicht om in quarantaine te gaan. In bepaalde situaties, als meerdere leerlingen uit dezelfde klas positief testen op het coronavirus, zal de volledige klas worden gesloten en zullen alle kinderen in quarantaine moeten gaan.

Wat zijn de oplossingen voor werknemers waarvan het kind verplicht in quarantaine moet gaan?

Als de ouder ook in quarantaine moet gaan, zijn er twee opties:

  • Als het werk van thuis uit kan worden uitgevoerd, zal telewerk enkel worden opgelegd voor de quarantaineperiode.
  • Als het niet mogelijk is om van thuis uit te werken, moet de werknemer een quarantaine-attest van zijn behandelend geneesheer kunnen voorleggen. Dit certificaat moet worden overhandigd aan de werkgever die de werknemer vervolgens op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van het coronavirus zal zetten.

Als de ouder niet verplicht in quarantaine moet gaan, zal er moeten worden gezocht naar andere oplossingen zodat hij/haar voor zijn/haar kind in quarantaine kan zorgen:

  • Het is dan mogelijk om te kiezen voor ouderschapsverlof om te zorgen voor een kind jonger dan 12 jaar of tijdskrediet om te zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar. Houd er echter rekening mee dat deze loopbaanonderbrekingen normaliter enkele maanden op voorhand moeten worden aangevraagd bij de werkgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze loopbaanonderbreking moet dus steeds worden goedgekeurd in onderling akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

Opgelet, het corona-ouderschapsverlof zal niet langer mogelijk zijn vanaf 30 september.

  • Onbetaald verlof om dwingende redenen kan worden overwogen, maar enkel bij absolute nood en gedurende de eerste dagen.
  • Indien nodig kan de werknemer betaald verlof of verlof zonder wedde inzetten.
  • Voorts kan ook een tijdelijke arbeidsduurvermindering die wordt vastgelegd in een bijvoegsel bij de arbeidsovereenkomst, worden overwogen.

Let op: aangezien de werknemer niet zelf in quarantaine moet, zal hij niet kunnen genieten van het regime tijdelijke werkloosheid.

 

Voor meer informatie over de gevolgen van deze kleurcodes voor de scholen en de maatregelen die moeten worden nageleefd in geval van ziekte van een kind, raadpleeg het officiële document van Sciensano.

Deel dit artikel

Amandine Boseret_acerta

Geschreven door Amandine Boseret

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer