Vorige

Stel een contactpersoon aan voor contact tracing

04 november 2020 Werkgevers
Miet Vanhegen

Ben je een onderneming die goederen of diensten aanbiedt aan consumenten? Heb jij al een contactpersoon aangesteld met wie klanten en personeelsleden contact kunnen opnemen bij een mogelijke coronabesmetting? Indien niet, dan maak je er best werk van. Een contactpersoon aanstellen en bekendmaken, behoort immers tot één van de minimale regels die ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten moeten respecteren.

Leestijd: Later lezen?

Minimale coronamaatregelen voor ondernemingen

Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, zijn er verschillende regels vastgelegd voor ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten Verschillende regels werden al vastgelegd in sectorspecifieke protocollen. Als er geen sectorspecifiek protocol is, dan gelden de volgende minimale regels:

  • Informeer klanten tijdig over de geldende preventiemaatregelen en voorzie passende opleidingen voor werknemers
  • Garandeer een afstand van 1,5 m tussen elke persoon
  • Winkelen moet alleen gebeuren, of met maximum één ander persoon van hetzelfde huishouden of met wie er een duurzaam nauw contact is. Minderjarige kinderen van hetzelfde huishouden mogen wel mee.
  • Winkelen mag maximum 30 minuten duren.
  • Per klant moet er 10 m² ruimte zijn. Als de toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m² is, dan mogen er max. twee klanten binnen, als de afstand van 1,5 m gerespecteerd kan worden.
  • Mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in bepaalde inrichtingen verplicht, en anders zeer sterk aangeraden wanneer de afstandsregels niet nageleefd kunnen worden.
  • Vermijd samenscholingen.
  • Stel de nodige middelen voor handhygiëne ter beschikking van klanten en personeel.
  • Zorg voor een goede verluchting.
  • Stel een contactpersoon aan met wie klanten en personeelsleden contact kunnen opnemen wanneer ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus, met het oog op contact tracing.

Zet in op het welzijn van je medewerkers

Hoe gaat het met je medewerkers? Thuiswerk in combinatie met kinderen, werkdruk, moeilijke communicatie en sociaal isolement verhogen het risico op burn-out. Meer dan ooit is het nodig om de vinger aan de pols te houden met het oog op hun welzijn.

Zorg voor welzijn

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer