Vorige

Vlaams opleidingsverlof kent matig succes

04 september 2020 Werkgevers
Inge Verdonck

In september vieren we één jaar Vlaams opleidingsverlof. Tijd voor een tussenstand: hoeveel werknemers maakten er het voorbije jaar gebruik van? Heeft corona een impact op de cijfers? En wat brengt de toekomst? Acerta analyseerde de cijfers van werknemers in dienst bij meer dan 32.000 werkgevers in de privésector.

Leestijd: Later lezen?

Van betaald educatief verlof naar Vlaams opleidingsverlof

Menig ouder is ongetwijfeld heel blij dat ze sinds het begin van deze maand hun kinderen weer aan de schoolpoorten kunnen afzetten. De kinderen zitten weer achter de schoolbanken, de lessen zijn weer van start gegaan… maar hoe zit dat nu eigenlijk met de werkende ouders? Volgen zij een bijscholing of opleiding?

Sinds 1 september 2019 hebben medewerkers uit de privésector recht op maximaal 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV). Werknemers mogen afwezig zijn van het werk met behoud van een begrensd loon, om bepaalde opleidingen of bijscholingen te volgen of om te studeren. De Vlaamse overheid betaalt daarbij de loonkost terug aan de werkgever. Uiteraard moet er wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Hiermee volgt het Vlaams opleidingsverlof het vroegere betaald educatief verlof (BEV) op.

1,7 % van de werknemers maakte tot nu toe gebruik van Vlaams opleidingsverlof

Of er sprake is van een hit? Niet meteen: het afgelopen schooljaar (2019-2020) deed 1 op de 61 werknemers uit de privésector (1,7 %) beroep op het Vlaams opleidingsverlof. Dit ligt in lijn met de vroegere cijfers voor opname van het betaald educatief verlof.

Vooral 20- tot 30-jarigen willen zich graag bijscholen (2,4 %). In de groep 50- tot 60-jarigen bedraagt dit percentage slechts 1,3 %. Opmerkelijk is wel dat de 60-plussers vertegenwoordigd blijven: voor elke vier 20- tot 29-jarigen in een opleiding, is er ook één 60-plusser aanwezig. Vrouwen zijn overigens iets leergieriger dan mannen: in de categorie 20 tot 30 jaar bedroeg hun aandeel 2,8 %, of 1 op 36, ten opzichte van 2 % van de mannen. Gemiddeld ging het om 53 uur per werknemer, oftewel twee 2 uur meer dan vorig schooljaar.

Matig succes, ondanks lagere instapdrempel

Het Vlaams opleidingsverlof kent een lagere instapdrempel dan betaald educatief verlof. Anders dan vroeger moet het wel gaan om arbeidsmarktgerichte opleidingen, die onderworpen zijn aan een beoordelingssysteem of loopbaangerichte opleidingen passend in een persoonlijk ontwikkelingsplan nadat de betrokken medewerker loopbaanbegeleiding volgde. Een lijst van arbeidsmarktgerichte beroepsopleidingen die in aanmerking komen, vind je in de opleidingsdatabank van de Vlaamse overheid.

Ondanks de lagere instapdrempel, is er niet echt sprake van een succes. Of corona daar iets mee te maken heeft? Aangezien de pandemie pas in maart toesloeg, en het schooljaar toen alver gevorderd was, kunnen we dit uitsluiten. Het valt nog af te wachten welk effect het virus op komend schooljaar zal hebben.

Levenslang leren om bij te blijven, ook op de werkvloer

Een leven lang leren is geen mythe, maar een noodzaak om relevant te blijven. Ook op de werkvloer. Werknemers die zich bijscholen of een studie volgen blijven bij de pinken en verwerven nieuwe kennis en vaardigheden. Daar groeien niet alleen zij, maar ook je organisatie van: levenslang leren is een win-win voor alle partijen.

Maar hoe kan je levenslang leren stimuleren? We raden je aan het onderwerp Vlaams opleidingsverlof zo snel mogelijk op tafel te leggen, zodat je werknemers de tijd krijgen zich in te schrijven voor relevante en interessante opleidingen of cursussen. En zodat ze het opleidingsverlof tijdig kunnen aanvragen, en jij tijdig plannen kan maken om deze niet-gepresteerde uren zo goed mogelijk op te vangen.

Het beste uit je medewerkers en organisatie halen?

Ontplooi de talenten van je werknemers en/of volg de opleiding 'Sociale wetgeving voor hr-professionals'. Zo laat je je mensen én bedrijf groeien. Bovendien is deze opleiding erkend in het kader van het Vlaams opleidingsverlof.  

Deel dit artikel

Inge Verdonck_acerta

Geschreven door Inge Verdonck

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer