Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Jeugdige werknemers: Arbeidsvoorwaarden en kennisgevingen

02 juli 2021

Stel je jobstudenten te werk, dan moet je rekening houden met specifieke arbeidsvoorwaarden wanneer het gaat om een ‘jeugdige werknemer’. In bepaalde situaties moet je de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten verwittigen. Dit artikel geeft een overzicht.

In de arbeidswetgeving wordt de ‘jeugdige werknemer’ beschouwd als een specifieke categorie die bijzondere bescherming geniet. We hebben het dan over minderjarige werknemers die tussen 15 en 18 jaar oud zijn en die niet meer voltijds leerplichtig zijn. Deze jeugdige werknemers mogen in principe geen overuren presteren of arbeid verrichten op een zondag, een feestdag of tijdens de nacht. Zij moeten bovendien verplicht tewerkgesteld worden in een vijfdagenweek. Hierop zijn echter een aantal uitzonderingen voorzien. Om gebruik te kunnen maken van een aantal van deze uitzonderingen moet je vooraf de toestemming vragen van de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten en voor andere uitzonderingen moet je hen tijdig in kennis stellen.

We geven je in dit artikel een overzicht van de situaties waarbij je een toestemming of kennisgeving aan Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) moet uitvoeren wanneer je een jeugdige werknemer tewerkstelt. Een volledig overzicht van de arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheden om te werken op een zondag, een feestdag of tijdens de nacht voor jeugdige werknemers kan je hier vinden.

Overuren en inhaalrust

Jeugdige werknemers mogen in principe geen overuren presteren. Dit zijn uren verricht boven de 8 uur per dag en 40 uur per week (of eventueel een lagere grens bepaald door een sector- of ondernemings-cao). Enkel in overmachtsituaties kunnen zij wel overuren presteren. Het gaat dan om arbeid:

  • om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval;
  • voor dringend herstelling/onderhoud aan machines of materieel;
  • die door een onvoorziene noodzakelijkheid wordt vereist. Dit is enkel mogelijk mits voorafgaand akkoord van de vakbondsafvaardiging. Of indien dat niet mogelijk is, mits mededeling achteraf.

Denk er in deze gevallen aan om, binnen de 3 dagen na de verrichte overuren, Toezicht op de Sociale Wetten hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Worden er overuren gepresteerd, dan heeft de jeugdige werknemer ook recht op inhaalrust. De duur van die inhaalrust is gelijk aan die van het verrichte overwerk. Deze inhaalrust moet ineens genomen worden vóór het einde van de week die volgt op de week waarin het overwerk verricht is, tenzij je een ander tijdstip bent overeengekomen met Toezicht op de Sociale Wetten.

Overuren

Kennisgeving of toestemming?

In gevallen van overmacht

TSW schriftelijk in kennis stellen binnen de 3 dagen

Afwijking van tijdstip inhaalrust

Mits overeengekomen met TSW

Verplichte vijfdagenweek

Aan de jeugdige werknemers moet een bijkomende rustdag worden toegekend onmiddellijk volgend op of voorafgaand aan de zondag (dit is dus op maandag of op zaterdag). De jeugdige werknemer mag uitsluitend arbeid verrichten op deze bijkomende rustdag bij overmachtssituaties (zie de 3 gevallen hierboven opgesomd).  Denk er in deze gevallen ook aan om, binnen de 3 dagen na de verrichte arbeid, Toezicht op de Sociale Wetten hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Afwijking verplichte vijfdagenweek

Kennisgeving of toestemming?

In gevallen van overmacht

TSW schriftelijk in kennis stellen binnen de 3 dagen

Tewerkstelling op zon- en feestdagen

Jeugdige werknemers mogen in principe niet werken op zondag of een feestdag. Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze regel. Kan de jeugdige werknemer uitzonderlijk toch op zondag werken, dan mag dat maar voor één zondag op twee. Wil je daarvan afwijken, dan heb je de voorafgaande toestemming nodig van Toezicht op de Sociale Wetten.

Een jeugdige werknemer kan op zon- en feestdagen werken bij overmachtssituaties (zie de 3 gevallen hierboven opgesomd). Denk er in deze gevallen ook aan om, binnen de 3 dagen na de verrichte arbeid, Toezicht op de Sociale Wetten hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Daarnaast zijn er andere mogelijkheden voorzien om op zondag of feestdagen te werken in bepaalde bedrijfstakken, bedrijven of voor het uitoefenen van bepaalde werken. Het gaat dan over tewerkstellingsmogelijkheden voorzien in specifieke sectoren. Consulteer voor de mogelijkheden afdeling 30 van jouw Sectorale Gids in Trefzeker, waar je ook de opgelegde formaliteiten kan terugvinden.

Er zijn ook tewerkstellingsmogelijkheden voorzien voor badplaatsen, toeristische centra, deelname aan sportmanifestaties enz. In deze gevallen moet Toezicht op de Sociale Wetten 5 dagen voorafgaand schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Denk er ook aan om tijdig inhaalrust te geven. Lees de volledige toelichting hier.

Tewerkstelling op zon- en feestdagen

Kennisgeving of toestemming?

Achtereenvolgende zondagen werken

Voorafgaande toestemming Toezicht Sociale wetten

In gevallen van overmacht

Toezicht Sociale wetten schriftelijk in kennis stellen binnen de 3 dagen

In badplaatsen, toeristische centra, deelname aan sportmanifestaties enz.

Toezicht Sociale wetten schriftelijk in kennis stellen 5 dagen voorafgaand

Sectorale mogelijkheden

Consulteer je sectorale gids

Nachtarbeid

Ook nachtarbeid (arbeid gepresteerd tussen 20 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens) is in principe niet toegelaten, behoudens in uitdrukkelijk bepaalde gevallen.

Zo kan een jeugdige werknemer, die ouder is dan 16 jaar, tewerkgesteld worden bij overmachtssituaties (zie de 3 gevallen hierboven opgesomd). Er mag dan gewerkt worden tot uiterlijk 23 uur. In dit geval moet ook Toezicht op de Sociale Wetten binnen de 3 dagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Daarnaast is er in bepaalde sectoren de mogelijkheid voorzien voor jeugdige werknemers die ouder zijn dan 16 jaar, om ’s nachts te werken. Consulteer voor de mogelijkheden afdeling 30 van jouw Sectorale Gids in Trefzeker, waar je ook de opgelegde formaliteiten kan terugvinden.

Nachtarbeid

Kennisgeving of toestemming?

In gevallen van overmacht (> 16 jaar)

TSW schriftelijk in kennis stellen binnen de 3 dagen

Sectorale mogelijkheden

Consulteer je sectorale gids

 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates