Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Kostenvergoedingen thuiswerk: enkele updates

14 juli 2021

De FOD Financiën publiceerde dit voorjaar een belangrijke circulaire met betrekking tot de vergoedingen en voordelen die toegekend kunnen worden in het kader van thuiswerk. We lijstten de belangrijkste principes op in ons nieuwsbericht. Na de publicatie van deze circulaire waren er nog enkele openstaande vragen waarover de fiscale administratie bijkomende verduidelijkingen bekendgemaakt heeft. Ook werd intussen beslist door de regering om het bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding voor thuiswerk ook voor de zomermaanden te verhogen naar 144,31 euro/maand.

Verduidelijkingen circulaire thuiswerk

Structureel en regelmatig thuiswerk

De circulaire bepaalt een kader waarbinnen werkgevers vergoedingen of voordelen kunnen toekennen aan hun werknemers die structureel en op regelmatige basis aan thuiswerk doen. Intussen heeft de FOD Financiën verduidelijkt dat de voorwaarde van het structureel en regelmatig thuiswerk enkel geldt voor de toekenning van de forfaitaire kantoorvergoeding en dus niet bijvoorbeeld voor wat betreft de mogelijkheid om:

  • de forfaitaire vergoeding voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement toe te kennen;
  • de forfaitaire vergoeding voor het professioneel gebruik van een privécomputer, eigen tweede computerbeeldscherm, printer/scanner toe te kennen;
  • kantoormeubilair en/of informaticamateriaal ter beschikking te stellen.

Hiervoor is het voldoende dat het thuiswerk “op regelmatige basis” wordt uitgevoerd.

Equivalent van 1 werkdag per week

Structureel en regelmatig thuiswerk wordt ingevuld als “het equivalent van 1 werkdag per week (bv. één volledige werkdag per week, twee halve werkdagen per week of meerdere dagen van een paar uur die worden gepresteerd tijdens de normale arbeidstijd)”. Indien een voltijdse werknemer echter niet alle dagen evenveel uren werkt, is het niet voldoende dat hij gewoon 1 werkdag van thuis werkt indien dat net zijn werkdag met minder uren arbeidstijd is. Het concrete aantal werkuren dat de werknemer thuis werkt is dus ook van belang. Zeker indien dit het normale arbeidsregime is van de werknemer.

Normale jaarlijkse verlof: geen invloed

De forfaitaire thuiswerkvergoeding mag verder betaald worden tijdens het normale vakantieverlof. De vergoeding moet dan ook niet geprorateerd worden. Periodes van vakantie hebben in het algemeen dus geen invloed op de beoordeling van het structureel en regelmatig thuiswerk.

Bij deze beoordeling wordt gekeken naar het normale arbeidsregime van de werknemer indien hij geen vakantie zou hebben genomen. De FOD geeft volgende voorbeelden ter illustratie:

Voorbeeld 1:

Een werknemer werkt in normale omstandigheden structureel en regelmatig thuis.

In de maand juli:

  • werkt hij 2 weken, waarvan 1 dag per week thuis
  • neemt hij de overige 2 weken jaarlijks verlof.

    => Het gaat om structureel en regelmatig thuiswerk. De werkgever mag de maximale thuiswerkvergoeding toekennen (zonder proratering).

Voorbeeld 2

In de maand juli werk hij niet en neemt hij jaarlijks verlof.

=> Het gaat om structureel en regelmatig thuiswerk. De werkgever mag de maximale thuiswerkvergoeding toekennen (zonder proratering).

Opgelet, deze soepele interpretatie geldt niet voor andere afwezigheden van de werknemer, zoals bijvoorbeeld ziekte.

De FOD bedoelt met het normale vakantieverlof bv. een dag jaarlijkse vakantie, een ADV-dag of een collectieve sluitingsdag. Essentieel is dat het gaat om “door de werkgever toegekende of op zijn initiatief georganiseerde vakantiedagen”. Ouderschapsverlof of dagen klein verlet vallen hier niet onder. Dat soort afwezigheden zorgen er dus mogelijk voor dat in een bepaalde maand niet voldaan is aan de voorwaarde van structureel en regelmatig thuiswerk.

Terbeschikkingstelling kantoormateriaal: berekening voordeel alle aard?

Indien de werkgever informaticamateriaal ter beschikking stelt dat de werknemer voor privédoeleinden mag gebruiken, moet er een voordeel alle aard aangerekend worden. Dit wordt berekend volgens de klassieke forfaits. Met betrekking tot het kantoormateriaal dat de werkgever aanbiedt aan zijn werknemers bevat de circulaire geen gelijkaardige bepaling.

De fiscus verduidelijkt nu dat indien het kantoormateriaal ter beschikking wordt gesteld om de beroepsactiviteit thuis op een normale wijze te kunnen uitvoeren er geen voordeel alle aard berekend moet worden. Dit geldt op voorwaarde dat het kantoormateriaal:

  • niet op onredelijke wijze de behoeften van het thuiswerk overstijgt;
  • niet voor louter privégebruik ter beschikking wordt gesteld.

Anders zal er toch een voordeel alle aard berekend moeten worden. Bij gebrek aan een forfait moet dit voordeel bepaald worden op basis van de werkelijke waarde bij de verkrijger.

Verhoging maximumbedrag thuiswerkvergoeding

Binnen het kader van de circulaire kunnen werkgevers aan hun werknemers die thuiswerk verrichten een forfaitaire kantoorvergoeding van maximum 129,48 euro per maand toekennen (vanaf 1 april 2020, voordien was dit 126,94 euro).

Voor de maanden april, mei en juni 2021 werd het maximumbedrag van de forfaitaire thuiswerkvergoeding verhoogd tot 144,31 euro per maand.

De regering heeft intussen beslist om het maximumbedrag ook voor de maanden juli, augustus en september 2021 te verhogen tot een maximumbedrag van 144,31 euro per maand.

Op fiscaal vlak werd deze verlenging al officieel bekendgemaakt. De RSZ heeft dit tot op heden nog niet bevestigd, maar volgt in deze materie in principe de fiscus. Het valt dus te verwachten dat de RSZ weldra ook haar instructies in deze zin aanpast.

 

Meer informatie over ons thuiswerkaanbod, vind je hier.

 

Bronnen:
Circulaire 2021/C/20 van 26 februari 2021 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk.
Circulaire 2021/C/62 van 1 juli 2021 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates