Loongrens educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof schooljaar 2022-2023

15 februari 2023

Update – De aanpassing van de loongrens voor educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof voor schooljaar 2022-2023 is gepubliceerd. Het begrensd maandloon bedroeg 3.170 euro bruto vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2022, maar is op 3.364 euro bruto gebracht vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023

Het stelsel van het betaald educatief verlof (in Wallonië en Brussel) of het Vlaams opleidingsverlof (in Vlaanderen) geeft je werknemers de mogelijkheid om met behoud van hun loon afwezig te zijn op het werk voor het volgen van een opleiding. Je moet als werkgever met andere woorden het normale loon doorbetalen voor de opgenomen uren.

Maar er geldt wel een loongrens voor het bedrag dat je als werkgever moet doorbetalen. Dit grensbedrag wordt in principe jaarlijks vastgesteld. Voor het schooljaar 2022-2023 werd dat bedrag aanvankelijk vastgesteld op 3.170 euro per maand.

Een koninklijk besluit heeft dit grensbedrag verhoogd vanaf 1 januari 2023. Dit is een gevolg van de overschrijdingen van de spilindex in 2022. Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023 bedraagt het grensbedrag 3.364 euro per maand.

Je kunt als werkgever, voor zover de voorwaarden van de respectievelijke stelsels zijn voldaan, terugbetaling van de bevoegde gewestelijke overheid krijgen. De procedures en de termijnen voor terugbetaling verschillen dan ook naargelang het betrokken Gewest.

Bron:
KB 19 januari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 15 februari 2023

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates