Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Overschrijding spilindex: indexatie minimumuurloon verenigingswerk

12 oktober 2021

De overschrijding van de spilindex in augustus brengt ook gevolgen met zich mee voor het verenigingswerk. De minimale vergoeding die aan een verenigingswerker toegekend moet worden, stijgt.

De tijdelijke regeling inzake het verenigingswerk

In april 2020 is de wet op het onbelast bijverdienen door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Na dit arrest heeft de federale regering voor het verenigingswerk een tijdelijke oplossing uitgewerkt. Deze nieuwe regeling geldt immers enkel voor het jaar 2021.

De regeling inzake het verenigingswerk bepaalt onder meer dat enkel een reeks limitatief opgesomde activiteiten verricht in de sportsector of – sinds 8 mei 2021 – de socio-culturele sector, uitgevoerd kunnen worden in het kader van het verenigingswerk.

De organisatie die een beroep doet op de verenigingswerker betaalt een vergoeding. De partijen kunnen deze vergoeding vrij bepalen, maar ze moeten daarbij wel een ondergrens respecteren. Om vrijgesteld te zijn van klassieke (para)fiscale inhoudingen geldt bovendien dat de vergoeding een bepaald bedrag per maand (en per jaar) niet mag overschrijden.

Indexering minimum uurloon verenigingswerk

Het minimale uurloon bedraagt 3,57 euro per uur (niet-geïndexeerd). Geïndexeerd kwam dit neer op een minimaal bedrag van 5,10 euro per uur.  

Ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in augustus, wordt ook de minimale vergoeding geïndexeerd. Het bedrag wordt vanaf 1 september 2021 verhoogd naar 5,20 euro per uur.

(Para)fiscale behandeling

De vergoeding voor verenigingswerk is onderworpen aan (para)fiscale lasten. Zo zal de verenigingswerker 10% belastingen betalen op de vergoedingen die hij ontvangt uit het verenigingswerk (dit is het tarief na toepassing van een kostenforfait). De organisatie zal op haar beurt een solidariteitsbijdrage betalen ten belope van 10 % van de vergoeding voor het verenigingswerk.

Wat na 2021?

De huidige regeling inzake verenigingswerk treedt op 31 december 2021 buiten werking. De NAR heeft hierover reeds een advies uitgebracht (advies nr. 2.236) en stelt een alternatieve oplossing voor. Deze oplossing richt zich op een aanpassing en uitbreiding van de huidige vrijstelling van de verplichting tot het betalen van sociale bijdragen die bestaat voor occasionele tewerkstelling in de socioculturele sector en op het vlak van sportmanifestaties (art. 17 KB/RSZ). Of en in hoeverre deze oplossing ook zal resulteren in concrete wetgeving is evenwel nog af te wachten.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates