Samen in de file

16 september 2019

Vele werknemers staan regelmatig in de file op weg naar en van het werk. Moet je jouw werknemer betalen die daardoor te laat op het werk aankomt? 

We worden vaak geteisterd door lange files. Werknemers die hun woon-werkverkeer afleggen met de wagen kunnen hierdoor veel later dan voorzien toekomen op hun bestemming.

Zat jouw werknemer vast in de file? Moet u hem of haar dan loon betalen?

Gewaarborgd dagloon?

De arbeidsovereenkomstenwet (artikel 27) somt een aantal situaties op waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst kan worden. De werknemer heeft dan recht op zijn loon dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen.

Uitzonderlijke verkeersomstandigheden is een voorbeeld van een dergelijke situatie opgesomd in de wetgeving.

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn :

  • De werknemer moet arbeidsgeschikt zijn op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft;
  • De werknemer moet zich normaal naar zijn werk begeven. De vertraging of afwezigheid van de werknemer moet toegeschreven worden aan een oorzaak overkomen op de weg naar het werk en niet voorafgaand aan zijn vertrek;
  • De oorzaak van de vertraging of afwezigheid moet onafhankelijk zijn van de wil van de werknemer. Daarom moet de werknemer al het mogelijke doen om een vertraging of afwezigheid te vermijden.

En in dit geval?

Het gaat hier over een feitenkwestie.

Je zal de volledige werkdag moeten betalen, tenzij je kan aantonen dat het voorspelbaar was. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het op voorhand in de media werd aangekondigd of het een gevolg is van de gebruikelijke vertragingen op weg naar het werk.

De werknemer kan echter geen aanspraak maken op loon wanneer hij  bijvoorbeeld op weg naar het werk ommekeer maakt omwille van een geblokkeerde weg. Hij of zij moet alle mogelijke alternatieve routes overwegen om zijn of haar werkplek te bereiken.

Alternatieven?

Het kan dus interessant of productiever zijn om alternatieven zoals thuiswerk of glijdende werktijden te overwegen.

Afwezig op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst)

Afwezigheid op het werk kan vele redenen hebben. In welke gevallen spreken we over een schorsing van de arbeidsovereenkomst? In deze opleiding leer je dat.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates