Vorige

Steunmaatregelen: wat heeft de federale regering beslist?

06 november 2020 Werkgevers
Annelies Bries

De sociaaleconomische impact van de coronacrisis is groot. Om bedrijven door deze moeilijke periode te helpen, heeft de federale regering voor een breed sociaaleconomisch steunpakket gekozen. Dit steunpakket voorziet een verlenging van bestaande maatregelen, maar bevat ook nieuwe maatregelen. In dit artikel krijg je een overzicht van de steunmaatregelen die interessant zijn voor werkgevers en hun werknemers. Deze maatregelen zullen nog verder uitgewerkt moeten worden alvorens ze van kracht kunnen gaan. Acerta houdt je op de hoogte.

Leestijd: Later lezen?

Welke steunmaatregelen zijn er voor bedrijven?

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt opnieuw opengesteld naar alle ondernemingen. Je leest er hier meer over. De maatregel zal gelden tot 31 maart 2021, en zal eventueel verlengd worden.
 • De overheid komt deels tussen in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen.
 • De vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 wordt uitgebreid naar andere sectoren dan de horeca en de evenementensector. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Het totale bedrag van deze vrijstelling wordt geplafonneerd.

Welke steunmaatregelen zijn er voor bedrijven uit cruciale sectoren?

De federale regering heeft enkele maatregelen voorzien specifiek voor de cruciale sectoren, die door de coronacrisis zwaar onder druk zijn komen te staan. Hieronder vind je een overzicht:

 • Verhoging quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en de essentiële diensten. Deze bijkomende overuren zullen vrijgesteld zijn van RSZ en bedrijfsvoorheffing, en er is geen overloon op van toepassing.
 • Het makkelijker maken om werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector of naar het onderwijs.
  TIP! Ontdek Bridge, het platform van Acerta om werknemers tijdelijk te delen met andere werkgevers.
 • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs.
 • Tijdelijk werklozen mogen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs.
 • Verhoging plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studiebeurs.
 • Verlenging COVID-19-schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers en toelating voor commerciële ziekenhuizen om vrijwilligers in te zetten.
 • Verlenging van een pakket pensioenmaatregelen, onder meer om er voor te zorgen dat gepensioneerden die bijklussen als werknemer of zelfstandigen, hun pensioen kunnen combineren met een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid of een overbruggingsrecht. Gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan, bijvoorbeeld in de zorgsector of in het onderwijs, zullen geen deel van hun pensioen verliezen.
 • De pensioenopbouw van mensen in tijdelijke werkloosheid wordt veiliggesteld, inclusief de opbouw van de tweede pijler.
 • Verdubbeling quotum seizoensarbeid voor de landbouw en tuinbouw ook in het jaar 2021 en tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders die in België aankomen en in quarantaine moeten.

Welke steunmaatregelen zijn er voor werknemers?

Er zijn ook steunmaatregelen voor werknemers, die een impact kunnen hebben op de arbeidsorganisatie van werkgevers. Hieronder vind je een overzicht:

 • Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind wordt uitgebreid naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet. Er moet een attest van controle zijn.
 • De aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid wordt op hetzelfde niveau getrokken als de uitkering voor tijdelijke werkloosheid.
 • Er komt een extra budget van 13,07 miljoen euro voor consumptiecheques in de zorgsector. De geldigheidsduur van de consumptiecheques in de zorg worden verlengd tot eind 2021.
 • Er wordt een plan opgesteld ter ondersteuning van (tele)dienstverlening en telewerk bij ambtenaren. Het gaat stress- en burn-outcoaches, opleidingen voor leidinggevenden voor het aansturen van personeel van op afstand, het stroomlijnen van online sollicitatiegesprekken en selectietests en het verbeteren van de digitale communicatie naar de ambtenaren.
  TIP! Maak van thuiswerk een succes dankzij het advies van Acerta.
 • Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid.
 • Soepele toegang tot de kunstenaarswerkloosheid voor kunstenaars die in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 ministens 10 artistieke prestaties of 20 arbeidsdagen kunnen aantonen.
 • Uitbetaling door de RVA van een supplement op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum 150 euro bedragen.
 • Er komt eenmalige enveloppe van 200 miljoen euro voor het ziekenhuispersoneel (werknemers en zelfstandigen). De bevoegde minister zal in overleg met de sociale partners deze maatregelen ter ondersteuning van de ziekenhuispersoneel verder uitwerken. Er zal ook overleg plaatsvinden met de deelstaten in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid
 • Verlenging van de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tot eind 2020. Concreet zal een werkloze dus in periode van 1 april tot 31 december geen vermindering hebben van de werkloosheidsuitkering.

Blijf op de hoogte van de laatste updates

Acerta houdt je op de hoogte van de laatste updates. Lees onze FAQ of neem een abonnement op onze maandelijkse online infosessies over sociaal-juridische updates.

Deel dit artikel

Annelies Bries_acerta

Geschreven door Annelies Bries

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer