Vorige

Hoe bepaal je de juiste thuiswerkformule?

07 januari 2021 Werkgevers
Hannelore Van Meldert

Thuiswerk biedt heel wat voordelen, daar zijn werkgevers al van overtuigd. Hoewel sommige jobs altijd op locatie zullen moeten gebeuren, kan 61% van de medewerkers kiezen vanuit welke locatie ze werken. Toch zijn er aandachtspunten als je van je thuiswerkbeleid een écht succes wil maken. Want hoe bepaal je de juiste thuiswerkformule voor jouw organisatie en jouw werknemers? Je houdt best rekening met deze belangrijke spelregels.

Leestijd: Later lezen?

Spelregel 1: Zonder vertrouwen sta je nergens

Een succesvol thuiswerkbeleid, daar heb je vertrouwen voor nodig. Enerzijds vertrouwen tussen collega’s onderling, anderzijds het vertrouwen tussen leidinggevenden/management en de medewerkers. Gelukkig is dat vertrouwen er al, volgens een online bevraging van Acerta, KU Leuven en HR Square. Werkgevers gaan ervan uit dat werknemers hun job doen en schatten dat telewerk een positieve invloed heeft op autonoom en resultaatgericht werken.

Spelregel 2: One size does not fit all

De juiste thuiswerkformule is een formule op maat van de organisatie én de medewerkers. Het thuiswerkbeleid moet binnen je organisatie en de hr-strategie passen. Vertrek hiervoor vanuit de waarden van je organisatie en speel in op de noden van je teams en medewerkers. Je kan de algemene waarden en uitgangspunten generiek bepalen maar op teamniveau zal het concrete werk dienen te gebeuren om van thuiswerk een succes te maken.

Als we het hebben over de medewerkers, dan heb je misschien al gehoord van het verschil tussen integrators en separators. Sommige werknemers houden privé en werk liever strikt gescheiden (= separators), andere hebben er geen probleem mee dat dit door elkaar loopt (= integrators). Maar ook de thuissituatie van je medewerkers is van belang: zijn er kinderen thuis, of is het rustig in huis? Hoe groot is de woonwerkafstand? Het zijn allemaal factoren die een rol spelen in het bepalen van de juiste, op maat gemaakte, thuiswerkformule.

Andere factoren die een rol spelen in de thuiswerkmentaliteit zijn de leeftijd van de werknemer, de bedrijfssector en de bedrijfsgrootte. Dat blijkt uit een grootschalige werknemersbevraging van Acerta. Oudere werknemers willen minder thuiswerken dan jongere werknemers. In grote organisaties mogen medewerkers meer thuiswerken dan in kleine(re) organisaties. En ook de sector speelt een rol: in de overheidssector, informaticasector en farmaceutische industrie wordt er heel wat meer van thuis uit gewerkt dan in de voedings-en drankproductie of in de bouwsector.

Nog een opvallende conclusie uit online bevragingen van Acerta, is dat zowel werknemers en werkgevers gewonnen zijn voor een hybridemodel, waarbij er wekelijks enkele dagen van thuis uit wordt gewerkt en enkele dagen op kantoor.

Spelregel 3: Teamgevoel mag niet verloren gaan

De fysieke afstand van het thuiswerken mag niet in de weg staan van het teamgevoel. Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen teams en de manier waarop die werken.

Zit je typisch veel achter je computer, in vergaderingen, op de baan, … deze type activiteiten spelen mee in de wijze waarop je samenwerking binnen een team organiseert en hoe en waarvoor teams met elkaar in interactie gaan.

De digitale maturiteit van een team is bijvoorbeeld belangrijk om rekening mee te houden: in welke mate zijn de processen gedigitaliseerd? Kunnen de verschillende medewerkers omgaan met die tools? En hoe kunnen communicatie-/samenwerkingstools goed geïntegreerd worden in de hybride manier van samenwerken?

Ook met de algemene maturiteit van het team moet je rekening houden. Teams die al jarenlang samenwerken, hebben al een teamgevoel opgebouwd. Teams waarbij de samenwerking nog redelijk nieuw is, zullen het moeilijker hebben wanneer de fysieke afstand groot is.

Stimuleer je teams om hun manier van samenwerking teherdenken. Het is eenvoudig om de oude gewoontes van een offline samenwerking te kopiëren naar een online samenwerking, maar dat heeft daarom niet het gewenste effect. Digitale tools bieden tal van mogelijkheden om op andere manieren online te connecteren. Stimuleer je teams om hier samen in te leren: leren kennen van de mogelijkheden en het omarmen van nieuwe gewoontes en gebruiken.

Spelregel 4: Maak het impliciete expliciet

Thuiswerk is vaak gebaseerd op impliciete (ongeschreven) regels. Toch maak je die beter expliciet. Mag je bijvoorbeeld de telefoon negeren als je je gedurende een uur volop wil concentreren? Wat moet je prioriteit geven? Binnen welke tijdspanne moet je antwoorden op een e-mail? Antwoorden op deze vragen kan je in een team charter formuleren, dat teamafspraken over doel, organisatie en normen bevat.

Bouw aan een duurzaam en toekomstgericht thuiswerkbeleid

Een future proof thuiswerkbeleid in je organisatie? Dat begint met een correct juridisch kader, maar gaat veel verder. Acerta helpt je om van thuiswerk een succes te maken.

Maak van thuiswerk een succes

Deel dit artikel

Geschreven door Hannelore Van Meldert

Director talent acquisition & orientation, Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Telewerken in het buitenland: wat met sociale zekerheid?

27 juni 2023
Christophe Hameeuw

Vanaf 1 juli 2023 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om beperkt telewerk vanuit het buitenland toe te laten, zonder dat hierdoor de sociale zekerheid in het gedrang komt.

Lees meer
Werkgevers

Managers werken vaker van thuis dan vroeger

11 oktober 2022
Sabine Goossens

In de huidige hybride werkcontext kan iets meer dan de helft (54%) van de werknemers thuiswerken, zo blijkt uit een bevraging van Acerta bij een 2000-tal werknemers.

Lees meer
Werkgevers

Hoge energiefacturen en stijgende inflatie: wat kunnen bedrijven doen?

08 september 2022
Ellen Van Grunderbeek

Stijgende gas- en energieprijzen confronteren werkgevers en werknemers met hoge energierekeningen. Bedrijven zoeken naar oplossingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Wat kan en mag op juridisch vlak?

Lees meer