Vorige

Sociaal akkoord over bijkomende steunmaatregelen voor werkgevers

15 september 2020 Werkgevers
Annelies Bries

Veel bedrijven en sectoren blijven de impact van het coronavirus en de genomen maatregelen ter bestrijding daarvan voelen. De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een akkoord over een aantal maatregelen die bedrijven, sectoren en werknemers moeten helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Deze maatregelen zijn echter nog niet definitief. De regering moet er ook nog mee akkoord gaan en ze moeten dan verder uitgewerkt worden in wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten.

Leestijd: Later lezen?

Jaarlijkse vakantie

Tijdens de coronacrisis werden heel wat werknemers tijdelijk werkloos gesteld. Tijdelijk werkloos gestelde werknemers bouwen in principe geen vakantierechten op, waardoor ze volgend jaar minder vakantie zouden kunnen nemen.

Voor de periode van 1 februari tot 30 juni 2020 was er al een koninklijk besluit dat de tijdelijke werkloosheid omwille van corona gelijkstelde met effectieve prestaties. De sociale partners in de NAR kwamen nu overeen om die gelijkstelling door te trekken, zolang tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht kan genomen worden zodat werknemers die dit jaar tijdelijk werkloos werden gesteld geen vakantierecht of vakantiegeld verliezen.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden

Vanaf 1 september tot 31 december 2020 kunnen enkel nog hard getroffen bedrijven en sectoren gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht. Valt je bedrijf niet onder deze noemer, dan kan je terugvallen op economische werkloosheid voor je werknemers. Om gebruik te kunnen maken van economische werkloosheid voor je bedienden, moet er een sectorale cao zijn, een ondernemings-cao of ondernemingsplan dat je neerlegt bij de FOD WASO.

Bij het begin van de coronacrisis hadden de sociale partners al cao nr. 147 gesloten, die het mogelijk maakt voor ondernemingen die geen sectorale- of ondernemings-cao hebben om toch toegang te krijgen tot de economische werkloosheid, zonder dat er een ondernemingsplan moet uitgewerkt worden.

In de NAR werd overeengekomen om cao nr. 147 retroactief te verlengen van 1 juli tot en met 31 december 2021 zodat elke onderneming toegang kan hebben tot tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor zijn bedienden. Er wordt ook voorzien dat werkgevers een supplement moeten toekennen van  5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden.

Tijdskrediet kan na corona-ouderschapsverlof

Tot slot zijn de sociale partners overeengekomen dat de periode van corona-ouderschapsverlof, corona-landingsbaan en corona-tijdskrediet geneutraliseerd wordt.

Werknemers die na een periode van corona-ouderschapsverlof een nieuwe aanvraag doen om 1/2 of 1/5 tijdskrediet te nemen, moeten voldoen aan de vereiste tewerkstellingsvoorwaarde (respectievelijk 3/4 of voltijds) tijdens de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Het corona-ouderschapsverlof was niet expliciet geneutraliseerd in de wetgeving, waardoor werknemers die corona-ouderschapsverlof (of corona-landingsbaan of corona-tijdskrediet) genomen hadden niet voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarde en dus geen tijdskrediet konden nemen aansluitend op de corona-loopbaanonderbrekingen. Dit akkoord zou ervoor moeten zorgen dat de periode van corona-loopbaanonderbreking geneutraliseerd wordt en dus wel een aaneensluitend tijdskrediet kan genomen worden.

De regering zal een deel van de financiering van bovenvermelde maatregelen moeten voorzien. De regering zal dus eerst nog akkoord moeten gaan met deze maatregelen en ze zullen nog omgezet moeten worden in wetgeving en cao’s. Acerta houdt je verder op de hoogte zodra deze maatregelen definitief worden. De meest actuele stand van zaken kan je altijd raadplegen via acerta.be/coronavirus.

 

Optimaliseer je hr-beleid en bespaar op kosten

Waar kan je besparen of optimaliseren? Wanneer is het interessanter om hr-zaken uit te besteden? En wat als je niet anders kan dan te ontslaan?

Meer info

Deel dit artikel

Annelies Bries_acerta

Geschreven door Annelies Bries

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer