Gezin en zorg

Ik ben zwanger, waar heb ik recht op? Welke steun is er als ik een kindje adopteer? Kan ik vaderschapsverlof krijgen? Bestaat er mantelzorg voor zelfstandigen? Belangrijke momenten vragen om duidelijke info. Graag gedaan.

Word jij binnenkort mama? Als ondernemer heb jij evengoed recht op tijd en ondersteuning. Zo heb je na de geboorte van je kind recht op allerlei voordelen en toelagen. Sommige worden geregeld door je Acerta sociaal verzekeringsfonds, andere worden uitbetaald door het ziekenfonds. In thema’s en dossiers lees je alles over waar je recht op hebt. Hier ontdek je wat Acerta voor je kan doen. 

Ben je aangesloten een sociaal verzekeringsfonds en betaal jij je bijdragen? Dan heb je recht op volgende gezinsbijslag:

  • kinderbijslag 
  • geboortepremie of kraamgeld
  • adoptiepremie 

Voor meer info en aanvragen neem je best contact op met Infino, het kinderbijslagfonds van Acerta en Securex. Op hun website vind je ook de juiste aanvraagdocumenten.www.infino.be.

Let wel: als een van de tweeverdienende ouders zelfstandige is en de andere niet, dan wordt altijd het stelsel van de werknemer of ambtenaar toegepast. Als beide ouders zelfstandig zijn, dan wordt de gezinsbijslag uitbetaald door het sociaal verzekeringsfonds.

Daarnaast heb je als zelfstandige moeder ook nog recht op de volgende zaken die via Acerta lopen: 

  • Vrijstelling kwartaalbijdrage: Je wordt voor één kwartaal vrijgesteld van het betalen van sociale bijdragen voor het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de bevalling. Voor dit vrijgestelde kwartaal behoud je al je sociale rechten.

Je hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen. Acerta Sociaal Verzekeringsfonds brengt dit in orde van zodra het ziekenfonds de gegevens van de moederschapsuitkering overmaakt.

  • Gratis dienstencheques: Als kersverse zelfstandige moeder heb je recht op 105 gratis dienstencheques waarmee je huishoudelijke hulp kunt inkopen. Na ontvangst van je ingevulde aanvraagformulier, contacteren we jou en regelen de aanvraag.

Download het aanvraagformulier

Sodexo, dat het uitgeven en verdelen van dienstencheques in België beheert, stuurt je de cheques per post of voegt ze toe aan jouw elektronische portefeuille. De cheques ruil je in via een kantoor dat huishoudhulp aanbiedt.

  • Sociaal VAPZ: Ben je een mama die een moederschapsuitkering ontvangt? Dan krijg je bij iedere bevalling een bedrag gelijk aan 25 % van de premie in de sociale pensioenovereenkomst gestort. Daarnaast ontvang je eenmalig een bijdrage van 250 euro per pasgeborene. Van dit extraatje geniet je wanneer je een sociaal VAPZ via Acerta afneemt. Sluit een sociaal VAPZ af via Acerta.

De adoptie van een kind geeft je recht op een aantal voordelen. Die lopen parallel met de algemene voordelen van de moederschapsrust.

Op de kosteloze dienstencheques heb je als kersverse adoptiemoeder geen recht. Wel op een adoptie-uitkering en een eenmalige adoptiepremie én zes weken adoptieverlof. En uiteraard ontvang je een maandelijkse kinderbijslag.

Voor meer info en aanvragen neem je best contact op met Infino, het kinderbijslagfonds van Acerta en Securex. Op hun website vind je ook de juiste aanvraagdocumenten.www.infino.be.

Vanaf 1 mei 2019 kan een zelfstandige die vader wordt een uitkering en eventueel ook gratis dienstencheques aanvragen. Hetzelfde geldt voor een zelfstandige die meeouder wordt van een kind van zijn of haar partner.

Je kan de uitkering aanvragen voor maximaal 10 volledige of 20 halve dagen. Deze moet je opnemen binnen de vier maanden na de geboorte. De uitkering bedraagt 80,82 euro per volledige dag of 40,41 euro per halve dag. Als je kiest voor maximaal 8 verlofdagen, krijg je naast de uitkering ook 15 gratis dienstencheques.

De aanvraag gebeurt bij het sociaal verzekeringsfonds. Deze moet je doen ten laatste in het kwartaal na de geboorte.

De nieuwe regeling geldt voor geboortes vanaf 1 mei 2019. 

Een zwaar zieke partner. Een zoon of dochter met een handicap die meer dan ooit extra zorg vraagt. Een ouder die zijn of haar laatste dagen in gaat. Als je als zelfstandige je activiteit onderbreekt om voor een partner, gezins- of familielid te zorgen, heb je recht op een uitkering.

Je kunt je activiteit geheel of gedeeltelijk onderbreken gedurende maximum twaalf maanden over je ganse loopbaan. Van zodra je je zelfstandige activiteit gedurende drie opeenvolgende maanden volledig onderbreekt, ben je vrijgesteld van de betaling van je sociale bijdragen met behoud van rechten.

Mantelzorg aanvragen doe je eenvoudig via Acerta, zonder administratieve rompslomp. In 99 % gevallen, krijg je er ook een goedkeuring voor. Je hoeft enkel een aanvraagformulier in te dienen, samen met een attest van de behandelende arts (niet voor een gehandicapt kind). Verminder je je activiteiten, maar onderbreek je ze niet volledig? Dan heb je ook een ereverklaring nodig. Daarin vertel je simpelweg hoe jij je activiteiten zult organiseren.

Je aanvraag dien je in vóór je je activiteiten onderbreekt. Ben je te laat met indienen? Dan kunnen we maximum 1 maand teruggaan.  Stuur je aanvraag aangetekend naar Acerta sociaal verzekeringsfonds, Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk of regel het aan de balie van je Acerta-kantoor. Of regel het nog sneller aan de balie van jouw Acerta-kantoor. Je krijgt dan meteen een ontvangstbewijs. Aanvragen die per gewone post of per e-mail toekomen zijn niet geldig.