Vorige

Internationale tewerkstelling Frankrijk: krachtlijnen in coronatijden

25 maart 2020 Werkgevers
Frédéric Hespel

COVID-19 heeft de hele wereld in zijn greep. Stel je werknemers tewerk in onze buurlanden? Dan zit je ongetwijfeld met een heleboel vragen. De internationale tewerkstelling wordt dan ook drastisch beïnvloed. Managing Legal Consultant Christophe Hameeuw licht in vier artikels de krachtlijnen voor Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groothertogdom Luxemburg toe. Hieronder is Frankrijk aan de beurt.

Leestijd: Later lezen?

Frankrijk

Is er sprake van een lockdown?

Ja. Verplaatsingen op het Frans grondgebied zijn sinds begin maart 2020 verboden behalve voor noodzakelijke professionele verplaatsingen, voeding of medische redenen. Deze regeling is vergelijkbaar met wat in België geldt.

Noodzakelijke beroepsmatige verplaatsingen moeten geattesteerd worden door de werkgever en de werknemer moet deze verklaring bij zich hebben. Indien uw werknemer de Belgisch-Franse grens moet oversteken, dient hij evenzeer over een (Belgisch) attest te beschikken.

Vanaf 11 mei 2020 begint in Frankrijk de exit strategie, de zgn. “déconfinement”. Frankrijk wordt onderverdeeld in groene, gele en rode zones; per zone verschillen versoepelingsmaatregelen.

Telewerk blijft, waar mogelijk de norm. Bedrijven moeten preventiemaatregelen nemen en deze duidelijk communiceren aan het personeel aan de hand van de “Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels” (DUERP) waarover elke werkgever met Franse werknemers moet beschikken.

Verplaatsingen zijn weer mogelijk zonder attest, voor zover de verplaatsing niet verder dan 100km van de woning gaat. Verplaatsingen buiten het “departement” of verder dan 100km moeten geattesteerd worden aan de hand van een nieuw model. Enkel familiale, professionele of dwingende motieven worden hiervoor aanvaard.

Sinds 10 juli is de noodtoestand op vlak van gezondheid voorbij. Het is weer mogelijk om zich vrij te verplaatsen zonder attestering. Echter blijven de groene, gele en rode zones binnen Frankrijk van toepassing en kunnen lokaal bijkomende maatregelen genomen worden. Mogelijk wordt vanaf september het dragen van een mondmasker verplicht ook op kantoor, wanneer men niet over een individueel bureau beschikt. Personen die terugkomen uit risicogebieden worden aangeraden om twee weken in thuisquarantaine te gaan.

Vanaf vrijdag 30 oktober 2020 gaat Frankrijk – gelet op de evolutie van de 2e golf in Frankrijk – opnieuw in lockdown voor minstens 1 maand.

De horeca en niet-essentiële winkels gaan dicht, niet-essentiële verplaatsingen worden verboden en telewerk wordt veralgemeend. De scholen en de bedrijven blijven wel open.

De Fransen zullen vanaf vrijdag alleen nog naar buiten mogen om naar hun werk te gaan, inkopen te doen, voor een medisch noodgeval of om even te gaan wandelen (in de buurt van hun woning). Ze zullen net als tijdens de eerste lockdown eerder dit jaar een attest op zak moeten hebben. Alle bijeenkomsten, zowel privé als publiek, zijn verboden.

Sluiting scholen & kinderdagverblijven

Voor de opvang van een kind jonger dan 16 jaar, kan één ouder onder bepaalde voorwaarden genieten van een betaalde (ziekte) afwezigheid.

Vanaf 11 mei 2020 gaan scholen & kinderdagverblijven progressief weer open, mits inachtneming van veiligheidsmaatregelen.

Wat indien werknemers niet meer kunnen werken om economische redenen?

De werkgever kan onder voorwaarden beroep doen op een stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Werkgevers – ook wanneer zij geen zetel in Frankrijk hebben –  moeten wel 70% van het brutoloon aan de werknemer doorbetalen en naderhand hiervoor een vergoeding aan de Franse overheid aanvragen. Voor de terugbetaling is wel een Frans bankrekeningnummer vereist. 

De mogelijkheid tot tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus werd ondertussen verlengd tot 31 december 2020. Voor alle aanvragen vanaf juli 2020 gelden weliswaar bijkomende verplichtingen voor werkgevers (ontslagverbod, economisch herstelplan, opleidingsinitiatieven, enz.). Vanaf 1 januari 2021 verdwijnt de specifieke vorm van tijdelijke werkloosheid wegens corona; onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemingen zich echter wel nog beroepen om het reeds bestaande stelsel van langdurige tijdelijke werkloosheid (“activité partielle de longue durée”).

Daarnaast heeft de Franse wetgever een aantal maatregelen genomen waarbij de werkgever eenzijdig de werknemer kan opleggen om tot 6 dagen (betaald) verlof of 10 rustdagen (“jours de repos” bij een regeling “forfait jours”, “repos compensateur” als recuperatie van overuren, extra rust als compensatie voor nachtwerk…) verplicht op te nemen. Dit mag nooit tot gevolg hebben dat de afwezigheidstellers van de werknemer in negatief gaan.

Welke andere steunmaatregelen zijn er voor werkgevers getroffen?

De belangrijkste maatregelen in dit verband zijn:

  • Uitstel betaling sociale bijdragen voor max. 3 maanden;
  • Uitstel betaling directe belastingen na gemotiveerd verzoek;
  • Echter geen uitstel van betaling van btw;
  • Financiële tegemoetkoming aan o.a. micro ondernemingen (“TPE”) en vrije beroepen van 1.500 euro of meer wanneer zij moeten sluiten om sanitaire redenen (horeca, toerisme) of bij omzetdaling van 70% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.
  • Versoepeling van de toekenningsvoorwaarden van de “prime exceptionnelle d’achat” aan werknemers.

 

Benieuwd naar de situatie in Nederland, Groothertogdom Luxemburg en Duitsland? Je leest het in deze artikels:

Opmerkingen:

Gelieve te noteren dat sommige van bovenstaande tegemoetkomingen mogelijks niet van toepassing zijn voor Belgische werkgevers zonder lokale vestiging in dat ander land (bv. werkgevers met enkel handelsvertegenwoordigers in het buitenland).

Bovenstaande informatie is opgesteld op basis van de huidige stand van de lokale (steun)maatregelen waar elk moment wijzigingen aan kunnen gebracht worden.

Deel dit artikel

Frédéric Hespel_acerta

Geschreven door Frédéric Hespel

Senior consultant Tax & international bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten zal uitdoven

09 november 2023
Christophe Hameeuw

Op 1 januari 2022 wordt het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden aangepast. Dankzij deze informatie kan je nagaan of jouw huidige of toekomstige werknemers in het nieuwe BBIB/BBIO kunnen instappen.

Lees meer
Werkgevers

Telewerken in het buitenland: wat met sociale zekerheid?

27 juni 2023
Christophe Hameeuw

Vanaf 1 juli 2023 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om beperkt telewerk vanuit het buitenland toe te laten, zonder dat hierdoor de sociale zekerheid in het gedrang komt.

Lees meer
Werkgevers

(Hoe) kan je een Oekraïner in dienst nemen?

16 december 2022

Sinds het conflict tussen Oekraïne en Rusland zijn er meer Oekraïners aan de slag op de Belgische arbeidsmarkt. Hoe kan je een Oekraïner in dienst nemen?

Lees meer