Conflictmanagement

14 oktober 2019
Leestijd: Later lezen?

Uit Acerta-onderzoek blijkt dat het kortstondig ziekteverzuim op 5 jaar tijd met 14,4% is gestegen. Het middellang ziekteverzuim volgt diezelfde stijgende trend. Daarom is het belangrijk om als werkgever na te gaan wat er speelt bij je zieke medewerkers. Want mogelijk gooien stress, demotivatie of conflicten roet in het eten. Hoog tijd om na te gaan of er onderliggende problemen zijn én om een preventief verzuimbeleid te voeren. Voor conflicten op het werk bestaat er alvast een afdoende oplossing: mediation of conflictmanagement.

Wat is mediation?

Via mediation of conflictmanagement proberen werkgever en medewerker conflicten op het werk op te lossen onder begeleiding van een mediator. De bemiddelaar stelt zich neutraal op, graaft naar de oorzaken van conflicten op het werk en brengt die helder in kaart. De bedoeling is om een gesprek tot stand te brengen tussen de betrokken partijen. En zo via onpartijdige bemiddeling de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen.

Hoe verloopt conflictbemiddeling?

Mediation bestaat doorgaans uit 5 fasen:

  1. Bemiddelaar aanduiden
  2. Intakegesprekken voeren (apart of gezamenlijk)
  3. Conflicten op het werk inventariseren: aanleiding, oorzaken, belangen, …
  4. Onderhandelen: oplossingen formuleren waarbij iedereen wel vaart
  5. Afsluiten: regelingen beschrijven in een vaststellingsovereenkomst

Denk eraan: bij conflictbemiddeling staat communicatie centraal om scheefgegroeide relaties te herstellen en hoogoplopende emoties te kanaliseren. De doelstelling is niet om te sanctioneren, wél om een open en constructieve dialoog tot stand te brengen.

Waarom conflictmanagement?

Mediation is geen overbodige luxe. Pak je conflicten op het werk niet of onvoldoende aan? Dan leiden die tot verzuurde arbeidsrelaties. En ook tot dalende productiviteit en een hoger ziekteverzuim, bijvoorbeeld door burn-out. Je moet bovendien tijdelijk een vervanger inschakelen en de daarbij horende kosten betalen. Tot slot straalt de negatieve sfeer af op je andere medewerkers en krijgt je bedrijfsimago een deuk. Voor conflicten op het werk geldt hetzelfde als voor ziekte: beter voorkomen dan genezen. Met de integrale welzijnsaanpak van Acerta vermijd je heibel en verbeter je de prestaties en tevredenheid van je medewerkers.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers