Re-integratie na ziekte

28 april 2023

Het langdurig ziekteverzuim blijft jaarlijks stijgen. Ongeveer een half miljoen personen zijn langdurig arbeidsongeschikt in België.

Het is dan ook belangrijk om als werkgever te investeren in een succesvolle re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. Acerta helpt je hier graag bij het uitwerken van een plan van aanpak.

Leestijd: Later lezen?

Wat zegt de wetgeving over re-integratie?

Bij re-integratie staat het onderzoeken van de mogelijkheden om aangepast of ander werk, of aanpassingen aan de werkpost te bieden centraal. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: werknemers kunnen op informele wijze contact opnemen met de werkgever, of zij kunnen een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting vragen bij de preventieadviseur-arbeidsarts, of de werknemer (of de werkgever) kan een re-integratietraject opstarten. Les procedures daarvoor worden vastgelegd in de Codex Welzijn op het werk.

Hoe dan ook is het belangrijk om vanaf dag één van de ziekte de nodige aandacht te besteden aan je medewerker. Betrokkenheid van de werkgever is immers een cruciale factor in de re-integratie.

Het formele en informele re-integratieproces

Een formele re-integratieprocedure vraag je aan bij je preventieadviseur-arbeidsarts. In deze procedure gaat de preventieadviseur samen met alle betrokken partijen na wat de mogelijkheden zijn. Hierbij kan het gaan om:

  • Een geleidelijke terugkeer naar de vroegere functie
  • Tijdelijk of definitief aangepast werk

Vervolgens stel je als werkgever, indien mogelijk, een re-integratieplan op. 

Je kan ook in onderling overleg met je medewerker kiezen voor een informeel re-integratieproces, waarbij de werknemer het werk geleidelijk en gedeeltelijk kan hervatten buiten het re-integratietraject om.

Een succesvolle re-integratie

Wanneer een medewerker terugkeert na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid is het dus cruciaal om een goede (formele of informele) re-integratie op poten te zetten. Een succesvolle re-integratie bestaat uit de volgende bouwstenen:

  • Creëer een visie over re-integratie
  • Zorg voor een duidelijk plan van aanpak en houd je hier ook aan
  • Houd continu de vinger aan de pols door op de juiste momenten op een goede manier te communiceren
  • Betrek de arbeidsarts bij de re-integratie
  • Betrek de collega’s bij het proces

Wil je graag hulp bij het opstarten van een re-integratie? Schakel dan de kennis en ervaring in van de Acerta re-integratiecoach. In zes stappen helpen we je medewerker weer aan de slag. Daarnaast staan we je ook bij met de uitwerking van alle juridische elementen van je re-integratiebeleid.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers