Welzijn op de werkvloer: een juridisch verhaal

Welzijn op de werkvloer: een juridisch verhaal

Het huidige wetgevende kader verplicht werkgevers ook om concrete stappen te nemen op vlak van welzijn op het werk (zowel op vlak van preventie als op vlak van re-integratie). Via de ondersteuning van de legal consultants, word je wegwijs gemaakt in deze complexe reglementering en kan je bovendien nagaan of jouw welzijnsbeleid ook juridisch compliant is.

Contacteer ons

Wat mag je verwachten?

Juridische welzijnsaudit

Via een welzijnsaudit kan je nagaan in welke mate jouw organisatie aan de welzijnsrechtelijke verplichtingen voldoet.

Aan de hand van een checklist wordt per welzijnsdomein de wettelijke conformiteit gecontroleerd en gescoord. Tegelijkertijd is het dé uitgelezen kans om jouw welzijnsbeleid op punt te stellen.

Stap 1. Tijdens de juridische welzijnsaudit

  • Worden je preventiebeleid, procedures en administratieve documenten onder de loep genomen;
  • Wordt de juridische compliance van policies en/of bijlagen bij de arbeidsovereenkomst gecontroleerd; 
  • Worden zowel de sterke punten als verbeterpunten van jouw preventiebeleid blootgelegd

Stap 2. Na de juridische welzijnsaudit

  • Ontvang je een gedetailleerd verslag met eventuele verbeterpunten
  • Kan je een correct beeld van de juridische conformiteit van jouw preventiebeleid vormen
  • Weet je precies welke maatregelen ter verbetering genomen kunnen worden
  • Heb je een overzicht van de belangrijkste prioriteiten op vlak van welzijn

Juridische begeleiding bij re-integratie

Tijdens de ziekteperiode moet je als werkgever meewerken aan de re-integratie van je zieke werknemer. Daarom is het van vitaal belang dat jouw aanwezigheids- en re-integratiebeleid duidelijk is binnen je organisatie. Dit betekent ook dat de richtlijnen en verplichtingen goed omschreven moeten zijn, bijvoorbeeld in het arbeidsreglement.

Bij een eventuele re-integratie na een periode van arbeidsongeschiktheid, moet ook bekeken worden welke juridische mogelijkheden tot tewerkstelling er zijn en welke haalbaar zijn voor beide partijen. 

Dankzij onze expertise en ervaring krijg jij de juridische instrumenten om correct met ziekteverzuim om te gaan en om zo een plan van aanpak op te stellen voor de re-integratie van jouw medewerker. 

Maak een afspraak (eerste 15 minuten gratis)
Deconnectiebeleid

Deconnectiebeleid

De grens tussen werk en privéleven is de laatste jaren sterk vervaagd. Nochtans is deconnecteren van het werk noodzakelijk voor mentaal welzijn. 

Wanneer er twintig of meer werknemers tewerkgesteld zijn, geldt er een recht op deconnectie. De praktische modaliteiten, afspraken en sensibiliseringsacties rond deconnectie moeten vastliggen in een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau dan wel in het arbeidsreglement. 

Via ons DIY-pakket Deconnectie kan je zelf aan de slag. 

Vraag hier jouw pakket aan
Nood aan betrouwbaar juridisch advies?

Nood aan betrouwbaar juridisch advies?

Neem dan hier contact met ons op voor een voorstel op maat.

Contacteer ons