Welzijn & preventie: een integrale aanpak

Leestijd: Later lezen?

Aandacht voor preventie en welzijn op het werk werpt vruchten af. Je medewerkers blijven langer gemotiveerd aan de slag, zijn productiever en trouwer, en vallen minder uit door ziekte. Maar hoe hou je je medewerkers gezond en gelukkig? Met een brede en integrale aanpak die verder gaat dan je wettelijke verplichtingen.

Interne dienst voor bescherming en preventie op het werk

De IDBPW telt minstens één preventieadviseur en is verplicht zodra je één medewerker in dienst hebt. De preventieadviseur voert een aantal wettelijk verplichte taken uit. Door de voeling met je bedrijf, pikt hij snel mogelijke risico’s op en stemt er je globaal preventieplan en jaarlijks actieplan op af.

Externe dienst voor bescherming en preventie op het werk

De externe preventiedienst (EDPBW) helpt je om risico’s op de werkvloer te beheersen en houdt toezicht op de gezondheid van je medewerkers. Zo kom jij je wettelijke verplichtingen na, en zet je een duurzaam en overkoepelend welzijnsbeleid op poten.

Comité voor preventie en bescherming op het werk

Het CPBW, een verplicht overlegorgaan als je vijftig mensen tewerkstelt, waakt over thema’s als gezondheid, veiligheid en milieu. Het houdt toezicht op je IDPBW, en formuleert adviezen die bijdragen tot werkbaar en wendbaar werk.

De preventieadviseur

De preventieadviseur niveau 3 volgde een basisopleiding die hem in staat stelt om zijn taken binnen je IDPBW correct uit te voeren. Van preventieve maatregelen ontwikkelen en een daadkrachtig gezondheidsbeleid implementeren, tot de aanzet geven voor re-integratieprocedures.

De rol van de arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie verifieert of je de sociale wetgeving juist toepast en in orde bent met de arbeidsveiligheid. Met onze auditformules ben je optimaal voorbereid op een bezoek, en doorsta je glansrijk controles.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers