Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Welzijn & preventie: een integrale aanpak

14 augustus 2019
Leestijd: Later lezen?

Aandacht voor preventie en welzijn op het werk werpt vruchten af. Je medewerkers blijven langer gemotiveerd aan de slag, zijn productiever en trouwer, en vallen minder uit door ziekte. Maar hoe hou je je medewerkers gezond en gelukkig? Met een brede en integrale aanpak die verder gaat dan je wettelijke verplichtingen.

Interne dienst voor bescherming en preventie op het werk

De IDBPW telt minstens één preventieadviseur en is verplicht zodra je één medewerker in dienst hebt. De preventieadviseur voert een aantal wettelijk verplichte taken uit. Door de voeling met je bedrijf, pikt hij snel mogelijke risico’s op en stemt er je globaal preventieplan en jaarlijks actieplan op af.

Externe dienst voor bescherming en preventie op het werk

De externe preventiedienst (EDPBW) helpt je om risico’s op de werkvloer te beheersen en houdt toezicht op de gezondheid van je medewerkers. Zo kom jij je wettelijke verplichtingen na, en zet je een duurzaam en overkoepelend welzijnsbeleid op poten.

Re-integratie na ziekte

Een goed talentenbeleid? Zie ook langdurig afwezige medewerkers niet over het hoofd. Maar wacht niet te lang. Een proactief re-integratietraject verlaagt de drempel en stimuleert een succesvolle terugkeer in een nieuwe rol, die een win-win betekent voor jullie beiden.

Welzijn op het werk

De motor van je organisatie? Je medewerkers! Als werkgever wil je een veilige werkomgeving creëren met een gezonde work-life balance. Dat alles leg je vast in een verplicht preventieplan. Wij helpen je een uitgebreid plan op te stellen volgens de noden van jouw bedrijf én volgens de correcte wettelijke bepalingen.

Comité voor preventie en bescherming op het werk

Het CPBW, een verplicht overlegorgaan als je vijftig mensen tewerkstelt, waakt over thema’s als gezondheid, veiligheid en milieu. Het houdt toezicht op je IDPBW, en formuleert adviezen die bijdragen tot werkbaar en wendbaar werk.

De preventieadviseur

De preventieadviseur niveau 3 volgde een basisopleiding die hem in staat stelt om zijn taken binnen je IDPBW correct uit te voeren. Van preventieve maatregelen ontwikkelen en een daadkrachtig gezondheidsbeleid implementeren, tot de aanzet geven voor re-integratieprocedures.

De rol van de arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie verifieert of je de sociale wetgeving juist toepast en in orde bent met de arbeidsveiligheid. Met onze auditformules ben je optimaal voorbereid op een bezoek, en doorsta je glansrijk controles.

EHBO

Doet er zich, ondanks je voorzorgen, toch een ongeval voor op de werkvloer? Dan treden je geschoolde eerstehulpverleners op in afwachting van professionele zorgverleners.

Ergonomie

Met een efficiënt ergonomiebeleid voorkom of verminder je gezondheidsklachten die voortvloeien uit het werk. Het omvat maatregelen voor een resem risico’s – van beeldschermwerk en repetitieve handelingen tot fysiek zware arbeid.

Voedselveiligheid op het werk

Ook als je niet actief bent in de levensmiddelenindustrie dien je voorschriften in acht te nemen om voedselveiligheid te garanderen. Ontdek HACCP-normen en tips voor een goede voedselhygiëne op het werk.

Pesten en ongewenst gedrag op het werk

Veel werknemers worden het slachtoffer van pesten op het werk of grensoverschrijdend gedrag. Je dient maatregelen te treffen om psychosociale risico’s te voorkomen, er passend op te reageren, en de schade ervan te beperken.

Burn-out: kenmerken herkennen

Vermijden dat je medewerkers in een burn-out verzeilen? Kom de belangrijkste oorzaken te weten, en wees waakzaam voor de signalen. Zo grijp je in voor je medewerker eraan te prooi valt.  

Burn-out: van preventie tot herstel

Burn-out eist een zware tol. Toch kun je als werkgever maatregelen nemen om dé ziekte van deze tijd te voorkomen. Ontdek belangrijke voorzorgen en hoe de overheid jou daarbij een handje helpt.

Rijgeschiktheidsattest voor chauffeurs

Een rijgeschiktheidsattest is verplicht voor bestuurders van bepaalde transporten. Een oogonderzoek bepaalt of je chauffeurs rijgeschikt zijn, en onder welke voorwaarden ze mogen rijden.

Vertrouwenspersoon

Mentaal veerkrachtige medewerkers doen je onderneming beter draaien. Besteed dus voldoende aandacht aan psychosociaal welzijn. En stel een vertrouwenspersoon aan die luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenst gedrag.

Omgaan met ziekteverzuim

Welke vormen van ziekteverzuim zijn er en hoe ga je als werkgever hier mee om? Door ziekteverzuim correct aan te pakken, vergroot je het welzijn op de werkvloer en zorg je ervoor dat de tevredenheid bij je medewerkers stijgt.

Conflictmanagement

Werkgever en medewerkers hebben baat bij gezonde en motiverende arbeidsrelaties. Doen er zich toch geschillen voor op de werkvloer? Maak er dan kordaat een einde aan via conflictmanagement.

Geef je medewerkers een griepvaccin

Elk jaar opnieuw wordt ons land een paar weken lang geteisterd door een griepepidemie. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de zieken zelf, ook als werkgever kan je griep missen als kiespijn. Gelukkig kan je de impact beperken door je medewerkers een griepvaccin aan te bieden.

Welke preventiemaatregelen kan je voorzien op de werkvloer?

Om de verspreiding van het coronavirus onder controle te houden, moet je op de werkvloer bepaalde maatregelen toepassen.

Mensen als motor van je bedrijf: zet je personeel duurzaam in

Als ambitieuze ondernemer hou je talent liefst zo lang mogelijk aan boord. Sterker nog: je wil dat je personeel gemotiveerd en productief is. Het is dus slim om voldoende aandacht te schenken aan ‘employability’ – de duurzame inzetbaarheid van je personeel. Maar wat houdt die duurzame inzetbaarheid precies in? En wat zijn de aandachtspunten voor het uitstippelen van je beleid?

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers