Welzijn & preventie: een integrale aanpak

Leestijd: Later lezen?

Aandacht voor preventie en welzijn op het werk werpt vruchten af. Je medewerkers blijven langer gemotiveerd aan de slag, zijn productiever en trouwer, en vallen minder uit door ziekte. Maar hoe hou je je medewerkers gezond en gelukkig? Met een brede en integrale aanpak die verder gaat dan je wettelijke verplichtingen.

Interne dienst voor bescherming en preventie op het werk

De IDBPW telt minstens één preventieadviseur en is verplicht zodra je één medewerker in dienst hebt. De preventieadviseur voert een aantal wettelijk verplichte taken uit. Door de voeling met je bedrijf, pikt hij snel mogelijke risico’s op en stemt er je globaal preventieplan en jaarlijks actieplan op af.

Externe dienst voor bescherming en preventie op het werk

De externe preventiedienst (EDPBW) helpt je om risico’s op de werkvloer te beheersen en houdt toezicht op de gezondheid van je medewerkers. Zo kom jij je wettelijke verplichtingen na, en zet je een duurzaam en overkoepelend welzijnsbeleid op poten.

Comité voor preventie en bescherming op het werk

Het CPBW, een verplicht overlegorgaan als je vijftig mensen tewerkstelt, waakt over thema’s als gezondheid, veiligheid en milieu. Het houdt toezicht op je IDPBW, en formuleert adviezen die bijdragen tot werkbaar en wendbaar werk.

De preventieadviseur

De preventieadviseur niveau 3 volgde een basisopleiding die hem in staat stelt om zijn taken binnen je IDPBW correct uit te voeren. Van preventieve maatregelen ontwikkelen en een daadkrachtig gezondheidsbeleid implementeren, tot de aanzet geven voor re-integratieprocedures.

De rol van de arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie verifieert of je de sociale wetgeving juist toepast en in orde bent met de arbeidsveiligheid. Met onze auditformules ben je optimaal voorbereid op een bezoek, en doorsta je glansrijk controles.

EHBO

Doet er zich, ondanks je voorzorgen, toch een ongeval voor op de werkvloer? Dan treden je geschoolde eerstehulpverleners op in afwachting van professionele zorgverleners.

Ergonomie

Met een efficiënt ergonomiebeleid voorkom of verminder je gezondheidsklachten die voortvloeien uit het werk. Het omvat maatregelen voor een resem risico’s – van beeldschermwerk en repetitieve handelingen tot fysiek zware arbeid.

Voedselveiligheid op het werk

Ook als je niet actief bent in de levensmiddelenindustrie dien je voorschriften in acht te nemen om voedselveiligheid te garanderen. Ontdek HACCP-normen en tips voor een goede voedselhygiëne op het werk.

Pesten en ongewenst gedrag op het werk

Veel werknemers worden het slachtoffer van pesten op het werk of grensoverschrijdend gedrag. Je dient maatregelen te treffen om psychosociale risico’s te voorkomen, er passend op te reageren, en de schade ervan te beperken.

Burn-out: kenmerken herkennen

Vermijden dat je medewerkers in een burn-out verzeilen? Kom de belangrijkste oorzaken te weten, en wees waakzaam voor de signalen. Zo grijp je in voor je medewerker eraan te prooi valt.  

Burn-out: van preventie tot herstel

Burn-out eist een zware tol. Toch kun je als werkgever maatregelen nemen om dé ziekte van deze tijd te voorkomen. Ontdek belangrijke voorzorgen en hoe de overheid jou daarbij een handje helpt.

Rijgeschiktheidsattest voor chauffeurs

Een rijgeschiktheidsattest is verplicht voor bestuurders van bepaalde transporten. Een oogonderzoek bepaalt of je chauffeurs rijgeschikt zijn, en onder welke voorwaarden ze mogen rijden.

Vertrouwenspersoon

Mentaal veerkrachtige medewerkers doen je onderneming beter draaien. Besteed dus voldoende aandacht aan psychosociaal welzijn. En stel een vertrouwenspersoon aan die luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenst gedrag.

Conflictmanagement

Werkgever en medewerkers hebben baat bij gezonde en motiverende arbeidsrelaties. Doen er zich toch geschillen voor op de werkvloer? Maak er dan kordaat een einde aan via conflictmanagement.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers