EHBO

Leestijd: Later lezen?

Ongelukken voorkomen, is altijd de eerste strategie. Maar wat als er toch iets mis gaat op de werkvloer? Je hebt er alle belang bij om snel en adequaat op te treden bij ongevallen en incidenten, of als medewerkers onwel worden. Bovendien ben je verplicht om eerste hulp bij ongevallen te verstrekken én over bepaald EHBO-materiaal te beschikken.

Wat is EHBO?

EHBO is de eerste hulp bij ongevallen in levensbedreigende situaties. Bedrijfshulpverleners dienen urgente zorgen toe in afwachting van professionele hulp. Die eerste minuten maken soms het verschil tussen leven en dood. Geschoolde EHBO’ers kunnen ook risico’s inschatten, kleine letsels verzorgen, en passend reageren in veelvoorkomende eerste hulpsituaties.

EHBO cursus volgen

Het volgen van een EHBO cursus biedt vele voordelen. De meest bekende opleiding is deze van Rode Kruis Vlaanderen. Ook Acerta-partner IDEWE biedt een sterk en breed opleidingsaanbod rond eerste hulp bij ongevallen - van basisopleidingen en verplichte bijscholing tot specifieke vormingen.

Als werkgever moet je daarnaast nog talloze andere verplichtingen nakomen. En een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Met een degelijk beleid rond welzijn en preventie creëer je een veilige en gezonde werkomgeving.

Fris daarom je kennis rond je sociaal-juridische verplichtingen regelmatig op, of lees je in de materie in. Acerta kan je hierbij helpen.

EHBO cursus volgen

EHBO stappenplan

Je beschrijft de procedure voor eerste hulp bij ongevallen in een intern noodplan dat voortvloeit uit je risicoanalyse. Dat urgentieplan bepaalt:

 • wie en hoe er moet worden gewaarschuwd,
 • wat de maatregelen zijn bij ongevallen, en
 • over welke EHBO-voorzieningen je moet beschikken.

Wist je dat ook telewerkers bescherming genieten bij arbeidsongevallen? Lees onze juridische update over een recente aanpassing in de wet.

Verplichtingen werkgever

De kennis, maatregelen en middelen die in jouw organisatie verplicht zijn, hangen af van je sector, bedrijfsactiviteiten en aantal medewerkers. Als werkgever moet je minimaal voorzien in:

 1. snelle verstrekking van eerste hulp
 2. vervoer van het slachtoffer (naar een verzorgingslokaal, arts, ziekenhuis)
 3. verwittiging van gespecialiseerde noodhulp

Voorts ben je verantwoordelijk voor:

 1. procedures en richtlijnen zoals bepaald in het intern noodplan
 2. uitrusting: EHBO-koffer of kit, noodzakelijk materiaal, AED toestel, verzorgingslokaal, …
 3. organisatie: aantal EHBO’ers, kwalificaties, …
 4. opleiding van bedrijfshulpverleners: basis- en/of specifieke opleidingen
 5. EHBO-register: overzicht van interventies om een preventiebeleid uit te stippelen

Je interne hulpverlener moet minstens een basisopleiding EHBO hebben gevolgd, eventueel aangevuld met specifieke opleidingen naargelang je activiteiten. Op de website van de FOD Werkgelegenheid vind je uitgebreide informatie over eerste hulp bij ongevallen op het werk: het wetgevend kader, maatregelen en verplichtingen, uitrusting en vorming.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp