Rijgeschiktheidsattest voor chauffeurs

Leestijd: Later lezen?

Het rijgeschiktheidsattest verklaart dat chauffeurs geschikt zijn om te rijden, en onder welke voorwaarden. Voor gewone bestuurders volstaat een verklaring op erewoord. Voor houders van bepaalde rijbewijzen en vervoerders van specifieke diensten, is een medisch onderzoek transport verplicht. Rijden zonder zo’n attest wordt gelijkgesteld met rijden zonder geldig rijbewijs. Je zorgt er als werkgever maar beter voor dat je bestuurders in orde zijn: er staan zware sancties op inbreuken.

Rijgeschiktheidsattest: groepen

Het rijgeschiktheidsattest is verplicht voor bestuurders die onder groep 2 vallen. Daartoe behoren alle bestuurders van een voertuig in de categorieën:

  • rijbewijs C1, C, C1E, CE (vervoer van materieel)
  • rijbewijs D1, D, D1E of DE (vervoer van personen)

Voor groep 1, met name bestuurders met een rijbewijs A, B of B+E, is een rijgeschiktheidsattest alleen verplicht als het om bezoldigd vervoer gaat. Denk aan taxi- en ambulancechauffeurs, rijschoolinstructeurs, chauffeurs in verhuurdiensten, … Kortom, voor rijbewijzen C en D is het rijgeschiktheidsattest voor chauffeurs áltijd verplicht. Voor rijbewijzen A en B alleen bij bezoldigd personenvervoer. Let op: wie collega’s vervoert met rijbewijs B of BE, of een bestelwagen bestuurt met een MTM van 3500 kg en zitplaatsen 8+1, heeft géén attest nodig.

Rijgeschiktheidsattest voor chauffeurs: hoe verkrijgen?

Je medewerker verkrijgt het attest na een medisch onderzoek:

  • Een erkende geneesheer bepaalt of de gezondheid van je chauffeurs het toelaat om veilig een voertuig te besturen. Ze mogen geen fysieke of geestelijke aandoening hebben die een veiligheidsgevaar kan opleveren.
  • Een oogarts voert een oogonderzoek uit.

Het medisch onderzoek transport gebeurt meestal door een preventieadviseur-arbeidsarts. Die voert een algemeen klinisch onderzoek mét uitgebreid oogonderzoek uit.

Krijgt je chauffeur een positieve beoordeling? Dan gaat hij – het best binnen de maand – met het rijgeschiktheidsattest naar de gemeente om zijn rijbewijs in orde te brengen. Het attest is vijf jaar geldig, behalve voor 70-plussers. Zij krijgen een attest voor één jaar.

Een must in de transportsector

Wie achter het stuur kruipt, moet ieders veiligheid garanderen. Dat geldt ook en vooral voor medewerkers die een voertuig besturen voor professionele redenen, bijvoorbeeld in de transportsector. Acerta heeft specifieke expertise in huis voor die sector. Zo ontzorgen we jou op sociaal, juridisch en administratief vlak.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp