Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Naar de tandarts of autopech? Het wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voorziet de spelregels voor occasioneel telewerk

Dankzij occasioneel telewerk kan uw werknemer van thuis uit werken wanneer er zich overmacht voor doet of uw werknemer omwille van persoonlijke redenen er toe genoodzaakt is.

Lees dit artikel
-

Impact van re-integratie van de zieke werknemer op de arbeidsovereenkomst?

In ons artikel van 1 december 2016 hebben we de nieuwe regeling besproken rond re-integratie van zieke werknemers en de praktische gevolgen hiervan op uw onderneming. Hierbij was er nog een aanpassing van de arbeidsovereenkomstenwet voorzien, die nu doorgevoerd is door de wet van 20 december 2016, die op 30 december 2016 gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. De wet treedt in werking op 9 januari 2017. Deze wet past de arbeidsovereenkomstenwet op een aantal punten aan met als doel meer rechtszekerheid creëren voor u en uw werknemer tijdens de periode van aangepast of ander werk.

Lees dit artikel
-

Verlof voor het verzorgen van schoonfamilie

2017 heeft een aantal wijzigingen in petto op het gebied van thematische verloven en het tijdskrediet. Acerta informeert u over deze wijzigingen aan de hand van dagelijkse nieuwsberichten.

Lees dit artikel
-

Tot drie maanden palliatief verlof

2017 heeft een aantal wijzigingen in petto op het gebied van thematische verloven en het tijdskrediet. Acerta informeert u over deze wijzigingen aan de hand van dagelijkse nieuwsberichten.

Lees dit artikel
-

Landingsbanen: Wijziging in de berekening van de anciënniteits- en loopbaanvoorwaarde

2017 heeft een aantal wijzigingen in petto op het gebied van thematische verloven en het tijdskrediet. Acerta zal u informeren over deze wijzigingen aan de hand van dagelijkse nieuwsberichten.

Lees dit artikel
-

Hoe het saldo aan tijdskrediet berekenen?

2017 heeft een aantal wijzigingen in petto op het gebied van thematische verloven en het tijdskrediet. Acerta zal u informeren over deze wijzigingen aan de hand van dagelijkse nieuwsberichten.

Lees dit artikel
-

De re-integratie van langdurig zieke werknemers: waar moet u aan denken?

Wat al jaren een feit is in de praktijk werd vorige week in een duidelijk wetgevend kader gegoten. Wanneer een werknemer ziek is, moet hij de kans krijgen aan een gezond tempo terug aan het werk te gaan. Met als einddoel natuurlijk de volledige re-integratie op de arbeidsmarkt. Dit alles moet zowel de werknemer als de werkgever ten goede komen. De Staat pikt ook een graantje mee, want hoe sneller iemand terug gaat werken, hoe minder uitkeringen hij moet krijgen. Waar moet u zoal aan denken als u zieke werknemers hebt die terug willen komen werken? Hieronder een aantal vragen die u zich vast al heeft gesteld.

Lees dit artikel
-

Populariteit van de Flexi-jobs

De populariteit van de Flexi-jobs in de horeca blijft toenemen. Uit cijfers van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) blijkt dat in het derde kwartaal van dit jaar er bijna 20.000 flexi-job-werknemers aan het werk waren.

Lees dit artikel
-

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Indien voldaan is aan een aantal voorwaarden, worden de toegekende sportcheques beschouwd als een “sociaal voordeel” en dus niet als loon. Dit houdt in dat uw werknemers niet belast worden op de cheques die ze ontvangen. De keerzijde van de medaille is dat u als werkgever de kost van de cheques niet kan aftrekken als beroepskost. Ook bedrijfsleiders kunnen trouwens sportcheques krijgen, onder dezelfde voorwaarden als de werknemers.

Lees dit artikel